Worksheet

Søknadsskjema for utdanning til InnerLifeTantra Massør og Coach

Bekreftelse på om du har fått plass sendes innen 2 uker etter at søknadsfristen er utløpt.
Er vi usikre på noen av svarene dine, vil Shalini ta kontakt med deg.

Etter at vi har mottatt ditt skjema, blir det printet ut, for så å bli slettet fra vår PC.
Kun to personer har innsyn i ditt skjema; Shalini Lind og Kerste Nitter.  
Det oppbevares utilgjengelig for andre og behandles konfidensielt.

Når du har fylt ut hele skjemaet, trykker du på "lagre arbeidsarket". Da lastes skjemaet elektronisk opp hos oss. Du mottar en bekreftelse på e-post om at vi har mottatt din søknad.

1.

Fullt navn:

2.

Din fulle adresse:

3.

Mobil:

4.

E-post:

5.

Sivilstatus / antall barn:

6.

Alder:

7.

Last opp et foto av deg her

Attach file
8.

Hva er ditt motiv for å søke utdannelsen?

9.

Hva vil du bruke utdannelsen til?

10.

Viktig yrkespraksis som gjelder arbeid med mennesker

Nevn to til fem punkter.

11.

Annen yrkespraksis:

12.

Din utdanning:

Inkluder eventuelle studier du tar nå

13.

Arbeidsplass nå (evt trygdet / arbeidsledig fra dato):

14.

Hva liker du ved din nåværende arbeidssituasjon?

15.

Erfaring fra Tantra / hvilken tradisjon?

16.

Erfaring fra meditasjon / hvilken tradisjon?

17.

Erfaring fra terapi, hvilken tradisjon?

18.

Nær tilknytning til en bestemt åndelig tradisjon / hvilken

19.

Viktige livserfaringer (oppløftende eller kriser) som har ført deg dit du er i dag:

20.

Har du noen fysiske plager for tiden? I tilfelle hva:

21.

Har du noen psykiske plager for tiden? I tilfelle hva:

22.

Bruker du medisin - i tilfelle mot hvilken fysisk eller psykisk plage?

23.

Røyker du? Kan du la være å røyke under kursene?

24.

Er du åpen for å la deg vaksinere?

Fordi hvert kurs innebærer nærkontakt innenfor en meters avstand, inkludert kroppsmassasje, må vi be om at hver enkelt deltaker kan vise til vaksine mot Covid19, etterhvert som det lar seg gjøre for den enkelte.

25.

Vi har to-personsrom under kursene. Hvordan kan det tilpasses dine søvnvaner?

26.

Har du god nok økonomi til å betale for hele utdannelsen?

I tillegg til å betale kr 5.250,- i depositum, skal du betale kr 2.350,- i 20 måneder i 20 måneder fra juli 2021 til og med februar 2023. Er din økonomi stabil nok til at du kan betale dette? 

Hvis den ikke er stabil nok, har du da en buffer i bakhånd?

27.

Noe annet du vil at vi skal vite?

28.

Underskrift: Skriv sted, dato og ditt navn i feltet under

Jeg bekrefter at jeg har lest hele kursprogrammet på 13 sider. Jeg er innforstått med betingelsene på side 4 om datoer og temaer for kursene. Jeg er innforstått med betingelsene på side 11 for å søke på utdannelsen. Jeg er innforstått med betingelsene for betaling og avmelding, møtetider og krav om vaksine, slik det står oppført på side 12 i kursprogrammet.