Intuisjonshefte: Fem former for intuisjon

I Intuisjonsheftet av Shalini Lind kan du lære mer om:

  • Hva er intuisjon?
  • Hvorfor intuisjon?
  • Forskjellige former for intuisjon
  • Funksjoner tilknyttet intuisjon
  • Hva blokkerer intuisjonen
  • Prosess for å styrke din intuisjon
  • Intuisjonsøvelser

Intuisjonen er en naturlig del av menneskets psykiske utrustning for å kunne leve et fullverdig liv. Dessverre har intuisjonen mistet mye av sin gyldighet i vår tid og behandles veldig overfladisk i vår kultur, noe som medvirker til at de fleste av oss ofte tar feil valg i livene våre.

Intuisjon er en form for overblikk, som er basert på et indre helhetsbilde av situasjonen vi befinner oss i. Det som vårt mekaniske og tankeorienterte jeg lett mister i sin oppdelte betraktning av omgivelsene, fanger intuisjonen opp. Intuisjonen oppfatter altså mer enn det ditt fysiske øye og øre legger merke til.

Intuisjonen avdekker muligheter du ikke umiddelbart oppfatter, fordi den ser forbi dine tilvante forestillinger og antagelser, dine gamle vaner og holdninger. Intuisjonen er uselvisk, idet den ser helheten og tar hensyn til alle impliserte parter. Intuisjonen vil aldri gi deg en ide, som faller negativt ut for noen i dine omgivelser. 

Intuisjonen kommer vanligvis som en plutselig inspirasjon som vekker de kunstneriske, filosofiske eller vitenskapelige ideene i oss. For intuisjonen din kobler indre visdom med ytre kunnskap og erfaring, for så å sette det hele sammen på en ny og genial måte.

Intuisjonsheftet er vakkert illustrert og er på tyve A-4 sider. Du får det tilsendt i posten.

Intuisjonskvinnen_produktbilde_uten_ramme